Plan urbanistic zonal (PUZ) zona economica loc. Gilau

PUZ reglementare teren pentru functiuni de industrie, depozitare/logistica, unitati agricole

Suprafata teren: 39400mp

Functiune: industrie, depozitare/logistica, unitati agricole

Lucrari de reglementare: retrasare drumuri, reparcelare, schimbare destinatie terenuri in terenuri pentru constructii cu caracter economic.