Plan urbanistic zonal (PUZ) locuinte si functiuni complementare din zona naturala protejata Somesul Rece jud. Cluj

PUZ locuinte si functiuni complementare din zona naturala protejata localitatea Somesul Rece jud. Cluj

Suprafata teren reglementata: 9300mp

Functiune: locuire, functiuni complementare locuirii

Lucrari de reglementare: retrasare drumuri, reparcelare, schimbare destinatie terenuri in terenuri pentru constructii, reglementare accesuri pe parcele.