Intrebari frecvente

Q?

Ce presupune consultanta din domeniul proiectarii?

A.

Consultanta specifica proiectarii are scopul de a ajuta investitorul/baneficiarul sa ia decizii informate referitoare la acest proces. Cu precadere acestea fac referire la timpii necesari obtinerii anumitor documente, complexitatea si costurile unor lucarari, aportul financiar necesar pe fiecare etapa de investitie etc.

Q?

Ce este certificatul de urbanism si cum il obtin?

A.

Conform cu legea 350/2001 "Certificatul de urbanism este  actul de informare cu caracter obligatoriu prin care autoritatea administratiei publice judetene sau locale face cunoscute regimul, juridic, economic si tehnic al imobilelor si conditiile necesare  in vedera realizarii unor investitii, tranzactii imobiliare, ori a altor operatiuni imobiliare, potrivit legii"

Emiterea certificatului de urbanism se face de catre adminsitratia publica, in baza unei cereri depuse de partea interesata (indiferent cine este proprietarul).

Pe scurt acest document ne spune pasii legali pe care trebuie sa-i urmam in  obtinerea autorizatiei de construire/demolare, sau pasii necesari pentru reglementarea urbanistica a unui teren (PUD sau PUZ).

Important!: certificatul de urbanism nu confera dreptul de executare  a lucrarilor  solicitate prin cerere, ci doar enumera pasii legali ce trebuiesc indepliniti.

Q?

Care este diferenta dintre ridicarea topografica si documentatia topografica?

A.

Ridicarea topografica este un document ce poate fi asimilat unui plan topografic cu referire la un imobil. Acest plan cuprinde informatii legate de imobilul in cauza si alte elemente relevante prezente pe terenul studiat (constructii, anexe, instalatii, vegetatie etc).

Documentatia topografica este dupa cum spune si numele un "document complex" (dosar) elaborat in baza unei cereri a beneficiarului, pentru un anumit scop. Important: pentru a putea fi utilizata in scopul lucrarilor dorite, documentatia trebuie sa aiba ca punct de plecare un Certificat de Urbanism.  Receptionarea acesteia de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, valideaza  documentia din punct de vedere legal (fara aceasta etapa documentatia topografica nu are putere legala).

Q?

Cum stiu ce avize trebuie sa obtin si pretul acestora?

A.

Toate avizele necesare sunt mentionate in certificatul de urbanism. durata de obtinere a acestora variaza de la 2-3 saptamani in cazul avizelor de utilitati, si 3 luni in cazul celor mai complexe (arheologie, mediu etc)

Pretul acestor avize  variaza;  unele dintre acestea nu se platesc, iar altele au tarife  in medie de la 50 pana la 300 RON.

Q?

Cum pot sa construiesc fara autorizatie de construire?

A.

Construirea  fara obtinerea acestei autorizatii este ilegala, si atrage de la sine sanctiuni din partea autoritatiilor cu competenta in acest domeniu (demolarea obiectivului construit ilegal, amenzi etc).

Se pot executa fara autorizatie de construire  lucrari care nu modifică structura de rezistenta, caracteristicile initiale ale constructiilor sau aspectul arhitectural al acestora - conform cu Legea 50/1991, art.11, al. (1) Pe scurt aceste categorii de lucrari sunt: reparatii, inlocuiri, zugraveli, lucrari de intretinere, constructii funerare, tonete si pupitre de flori si difuzare presa.

Q?

Ce este PUD, PUZ si PUG?

A.

PUD-planul urbanistic de detaliu este documentatia ce contine piese scrise si desenate, ce reglementeaza in detaliu gabaritul si modalitatea de amplasare al unui obiectiv pe un teren.

PUZ-planul urbanistic zonal este documentatia ce reglementeaza caracteristicile tehnice ce trebuiesc indeplinite pentru fiecare unitate teritoriala studiata (suprafete stabilite prin PUG). Rolul PUZ este de a putea aduce modificari locale prescriptiilor din PUG, in conditiile legii (introducere teren in intravilan, modificare regim inaltime pe zona studiata, modificare POT si CUT, retrageri minime etc.)

PUG- este documentatia complexa  cu caracter director, strategic si de reglementare ce reprezinta principalul instrument de planificare operationala, si constituie baza legala  pentru realizarea programelor si actiunilor de dezvoltare al localitatilor. Aceasta documentatie stabileste toate criteriile ce trebuiesc respectate in cadrul unei localitati.

Legea 350/2001  este actul ce descrie in detaliu aspectele referitoare la fiecare dintre aceste documentatii.

Q?

Daca obtin autorizatia de construire, mai este necesar proiectul tehnic?

A.

Conform cu legea 50/1991, art.7, al. (2 )-Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii este extras din proiectul tehnic şi se elaborează în conformitate cu conţinutul-cadru prevăzut în anexa nr. 1, în concordanţă cu cerinţele certificatului de urbanism, cu conţinutul avizelor şi al acordurilor cerute prin acesta, şi se întocmeşte, se semnează şi se verifică, potrivit legii.

In concluzie pentru a putea construi in conditiile legii proiectul tehnic (PT), este obligatoriu.

Q?

Care este timpul necesar obtinerii autorizatiei de constructie?

A.

Termenul legal este de maxim 30 de zile de la data depunerii cererii.  In cazul cand documentatia depusa nu este conforma, acest proces poate dura mai mult, fiind necesare completari si modificari.